ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Фізична особа підприємець Ляховська Тетяна Іванівна за допомогою інтернет-магазину books.sv-club.com (далі - ПРОДАВЕЦЬ) публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу фізичних осіб (далі - ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:
Покупець - фізична особа, яка розміщує та оплачує Замовлення на Сайті, або зазначена у замовленні як одержувач Товару. ПОКУПЕЦЬ фактом оплати підтверджує погодження зі всіма умовами даного договору;
Продавець - Фізична особа підприємець Ляховська Тетяна Іванівна;
Інтернет-магазин (сайт) – електронно-програмний ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою books.sv-club.com. На ньому представлені ТОВАРИ, пропоновані ПРОДАВЦЕМ своїм Покупцям, а також умови доставки, оплати, повернення та обміну цих товарів;
Замовлення - Належним чином оформлений запит Покупця на доставку за вказаною адресою ТОВАРІВ, розміщений Покупцем самостійно на Сайті;
Товар – друковані видання (книгі, брошюри), які представлені до продажу на Сайті через фото і короткий опис, на продаж яких ПРОДАВЕЦЬ має право відповідно діючого законодавства.

1. Предмет договору-оферти.
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити і прийняти замовлений в інтернет-магазині ТОВАР.

2. Момент укладання договору.
2.1. Текст даного договору є публічною офертою відповідно до чинного законодавства. У разі прийняття викладених нижче умов, і оплати послуг, фізична особа провадить акцепт цієї оферти та стає Покупцем. Таким чином, договір вважається автоматично укладеною між ПРОДАВЦЕМ і ПОКУПЦЕМ, не потребує документального оформлення та підписання.
2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ у ПРОДАВЦЯ через САЙТ є беззаперечним прийняттям даного договору, а ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з ПРОДАВЦЕМ у договірні відносини. Якщо ПОКУПЕЦЬ не згоден з умовами даного договору, або з будь-яким його пунктом, він може відмовитися від укладення договору і використання послуг ПРОДАВЦЯ через відмову від створення та оплати ЗАМОВЛЕННЯ. Після оплати замовлення відмова можлива лише протягом доби (ПОКУПЕЦЬ повинен у межах доби з часу оплати ЗАМОВЛЕННЯ направити лист ПРОДАВЦЮ з проханням скасувати ЗАМОВЛЕННЯ та повернути здйснену оплату).
2.3. Оформлення заказу: ПОКУПЕЦЬ виконує ЗАМОВЛЕННЯ на САЙТІ ПРОДАВЦЯ тільки після ознайомлення з умовами даного договору. ПОКУПЕЦЬ несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ інформації. В іншому випадку ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за своєчасну доставку та повне виконання інших обовязків за даним договором. ПОКУПЕЦЬ Інтернет-магазину має право оформити ЗАМОВЛЕННЯ на будь-який ТОВАР, представлений до продажу на Сайті. Здійснюючи ЗАМОВЛЕННЯ на Сайті, ПОКУПЕЦЬ приймає на себе зобов'язання по оплаті ЗАМОВЛЕННЯ / ТОВАРУ і його приймання, а ПРОДАВЕЦЬ приймає зобов'язання з доставки та передачі у власність покупця оплаченого ЗАМОВЛЕННЯ / ТОВАРУ. Замовлення приймаються ПРОДАВЦЕМ через систему прийняття ЗАМОВЛЕНЬ та оплат, інтегровану в Сайт ПРОДАВЦЯ. ПРОДАВЕЦЬ може обмежити кількість ТОВАРІВ, яке покупець оформляє в замовленні, проінформувавши про це ПОКУПЦЯ. Після отримання ЗАМОВЛЕННЯ ПРОДАВЕЦЬ перевіряє факт оплати відповідним ПОКУПЦЕМ відповідних ТОВАРІВ та їх доставки. При відсутності ТОВАРУ на складі ПРОДАВЦЯ останній зобов'язаний проінформувати про це ПОКУПЦЯ в письмовій (за допомогою електронної пошти) або усній формі (за допомогою телефонного зв'язку). У цьому випадку ПОКУПЕЦЬ має право (у межах доби з часу отримання повідомлення ПРОДАВЦЯ) письмово розпорядитись замінити відсутній ТОВАР іншим ТОВАРОМ, або відмовитись від даного ТОВАРУ чи всіх ТОВАРІВ (скасувати ЗАМОВЛЕННЯ). У цьому разі ПРОДАВЕЦЬ повинен повернути ПОКУПЦЕВІ повністю або частково грошову сумму, яка створилась після перерахунку вартості ЗАМОВЛЕННЯ та доставки за новими даними від ПОКУПЦЯ. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право в односторонньому порядку припинити прийом ЗАМОВЛЕНЬ від ПОКУПЦЯ і відвантаження йому ТОВАРУ, якщо ПОКУПЕЦЬ порушує умови даного договору або робить негативний вплив на роботу Інтернет-магазину шляхом надмірного завантаження менеджерів Інтернет-магазину. Підтвердження узгоджених умов відвантаження, доставки і оплати ТОВАРУ висилаються ПРОДАВЦЕМ по електронній пошті. На підставі даних оплаченого ЗАМОВЛЕННЯ і узгоджених умов ПРОДАВЕЦЬ відвантажує ТОВАР ПОКУПЦЕВІ.

3. Ціна ТОВАРУ.
3.1. Ціни в Інтернет-магазині вказані в гривнях за одиницю ТОВАРУ без урахування вартості доставки.
3.2. Оплата доставки ТОВАРІВ із ЗАМОВЛЕННЯ повинна здійснюватися ПОКУПЦЕМ одразу після оплати обраних ТОВАРІВ (або у межах доби після оплати ТОВАРІВ). Вартість послуг доставки ТОВАРУ вказана в Інтернет-магазині окремо та залежить від ваги ТОВАРІВ.
3.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціни на ТОВАРИ в односторонньому порядку. Нова ціна стає дійсною тільки після ії опублікування на САЙТІ ПРОДАВЦЯ.

4. Оплата ТОВАРУ.
4.1. Повна вартість ЗАМОВЛЕННЯ складається з вартості замовлених в Інтернет-магазині ТОВАРІВ і вартості їх доставки.
4.2. ПОКУПЕЦЬ оплачує ЗАМОВЛЕННЯ в Інтернет-магазині тільки в безготівковїй формі, через систему прийому оплат з карт VISA / Mastercard (інтегровану на Сайті). ПОКУПЕЦЬ також оплачує комісію платіжній системі у розмірі 2.7% від фактичної вартості ЗАМОВЛЕННЯ.
4.3. Обов'язок ПОКУПЦЯ щодо сплати вартості ЗАМОВЛЕННЯ вважається виконаним з моменту надходження грошових коштів розрахунковий рахунок Продавця в розмірі 100% (ста відсотків) передоплати за обрані ТОВАРИ та їх доставку.
4.4. У разі неповної оплати вартості доставки по причині невірно обраної ваги ЗАМОВЛЕННЯ ПРОДАВЕЦЬ виставляє додатково інвойс на email ПОКУПЦЯ. На сплату такого інвойсу відводиться до 3 (трьох) календарних днів. При відсутності доплати за інвойсом у зазначений термін ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку скасувати відповідне ЗАМОВЛЕННЯ , та повернути раніше отриману оплату за ним.
4.5. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЕВІ за цінами, найменуванню та в кількості, що відповідають його ЗАМОВЛЕННЮ.

5. Доставка ТОВАРУ.
5.1. ПРОДАВЕЦЬ здійснює доставку ТОВАРУ за допомогою зовнішньої служби доставки.
5.2. Вартість доставки ТОВАРУ повинна оплачуватись ПОКУПЦЕМ під час здійснення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРІВ.
5.3. Вартість доставки може варіюватися в залежності від ваги та кількости ТОВАРУ, а також від регіону і способу доставки.
5.4. При передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ представник служби доставки має право вимагати документ, що засвідчує особу покупця, з метою протидії шахрайству.
5.5. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується докласти всіх можливих зусиль для передачі ТОВАРІВ до служб доставки у межах одного тижня від моменту отримання повної оплати ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЕМ. Після такої передачі починають діяти строки доставки, які встановлені відповідною службою доставки.
5.6. Право власності на ТОВАР і всі ризики, пов'язані з правом власності, переходять до ПОКУПЦЯ в момент отримання ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ. Факт отримання ТОВАРІВ підтверджують документи або справка відповідних служб доставки.
5.7. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється за адресою, яка була вказана ним у ЗАМОВЛЕННІ.
5.8. Неявка ПОКУПЦЯ у відділення служби доставки у термін понад 7 діб з дати надходження до нього ТОВАРУ або не вчинення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ можуть розглядатися ПРОДАВЦЕМ як відмова ПОКУПЦЯ від виконання умов даного договору.

6. Гарантії якості ТОВАРУ.
6.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що ТОВАР, який реалізується в Інтернет-магазині, зберігається у належних умовах та передається у службу доставки у цілісному (непошкодженому) вигляді. Продавець оцінює якість кожної одиниці ТОВАРУ перед її відправкою до служби доставки.
6.2. Відповідальність за пошкодження ТОВАРУ та зниження його якості несе відповідна служба доставки з моменту його отримання від ПРОДАВЦЯ до моменту передачі ПОКУПЦЕВІ.
6.3. За винятком гарантій, прямо вказаних у тексті Оферти, ПРОДАВЕЦЬ не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором оферти.

7. Права та обов'язки сторін.
7.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:
7.1.1. До укладення договору надати ПОКУПЦЕВІ на сайті Інтернет-магазину інформацію щодо ТОВАРУ (назва, короткий опис та фото), про вартість та порядок оплати ТОВАРУ і доставки.
7.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та умовами платіжної системи, інтегрованой на САЙТІ ПРОДАВЦЯ.
7.1.3. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних телефонних або письмових консультацій. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням ЗАМОВЛЕННЯ.
7.1.4. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати даний договір в односторонньому порядку. При цьому, змінений договір починає діяти тільки для ПОКУПЦІВ, які формують ЗАМОВЛЕННЯ після фактичного відображення зміненого договору на САЙТІ ПРОДАВЦЯ.
7.1.5. Надати ПОКУПЦЕВІ в письмовій формі на Сайті інформацію про товар, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів», а також передбачену пунктом 9 цього Договору інформацію про порядок і терміни повернення товару.
7.2. Покупець зобов'язується:
7.2.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на Сайті Інтернет-магазину.
7.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) і реквізити для доставки ТОВАРУ.
7.2.3. Оплатити повну вартість ЗАМОВЛЕННЯ та прийняти ТОВАР у зазначені в цьому договорі терміни.

8. Відповідальність сторін та вирішення спорів.
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо ПОКУПЕЦЬ вказав у ЗАМОВЛЕННІ неправильну адресу доставки, або надав неповну інформацію, яка потрібна для доставки.
8.3. ПОКУПЕЦЬ не має права на часткове або повне повернення виконаної оплати ЗАМОВЛЕННЯ після його фактичного отримання від служби доставки та не може скаржитись ПРОДАВЦЮ на зміст друкованих видань після часткового або повного ознайомлення з ним.
8.4. ПОКУПЕЦЬ, оформляючи ЗАМОВЛЕННЯ, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього договору ознайомлений і згоден.
8.5. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неможливість обслуговування ПОКУПЦЯ через незалежні від нього причини, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, невиконання зобов'язань постачальників тих чи інших послуг.
8.6. У разі, якщо з якої-небудь причини ПРОДАВЕЦЬ не відвантажить ТОВАР ПОКУПЦЕВІ або відвантажить ТОВАР з порушенням термінів, відповідальність ПРОДАВЦЯ за допущене порушення даного договору обмежуються продовженням термінів доставки ТОВАРУ.
8.7. ПРОДАВЕЦЬ за жодних обставин не несе відповідальності за цим договором за будь-які дії та / або бездіяльності, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін.
8.8. Сукупна відповідальність ПРОДАВЦЯ за даним договором обмежується сумою платежу, сплаченого ПРОДАВЦЕВІ ПОКУПЦЕМ.
8.9. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, ПРОДАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за порушення умов даного договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збоїв роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання ПРОДАВЦЕМ умов даного договору.
8.10. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим договором, вирішуються шляхом переговорів або переписки. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

9. Повернення і обмін товару.
9.1. Зовнішній вигляд і стан ТОВАРУ, а також комплектність всього ЗАМОВЛЕННЯ повинні бути перевірені ПОКУПЦЕМ у відділенні служби доставки до моменту підтвердження факту його отримання. Після отримання ЗАМОВЛЕННЯ претензії до зовнішніх дефектів ТОВАРУ, його кількості, асортименту та / або товарному вигляду - не приймаються. Якщо ПОКУПЕЦЬ відмовився від отримання ТОВАРУ після його огляду у відділенні служби доставки та фіксації порушення його якості, він має право вимагати (через електронну пошту) заміни ТОВАРУ за рахунок ПРОДАВЦЯ, або повернення від ПРОДАВЦЯ сплаченої за ТОВАР грошової суми. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний прийняти ТОВАР неналежної якості у ПОКУПЦЯ і провести перевірку якості ТОВАРУ (експертизу) протягом 20 днів з дня пред'явлення зазначеної вимоги. При підтвердженні неналежної якості ТОВАРУ, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний повернути сплачені за ТОВАР кошти або надіслати ТОВАР належної якості. Повернення грошових коштів ПОКУПЦЕВІ проводиться протягом 10 (десяти) банківських днів після позитивного рішення експертизи (визнання експертизою якості ТОВАРУ неналежним) на користь ПОКУПЦЯ. При поверненні ТОВАРУ належної якості сума повернення грошових коштів буде зменшена на вартість повернення ТОВАРУ від ПОКУПЦЯ назад ПРОДАВЦЕВІ. При поверненні ТОВАРУ неналежної якості ПРОДАВЕЦЬ відшкодовує ПОКУПЦЮ вартість ТОВАРУ і вартість сплаченої ПОКУПЦЕМ доставки.
9.2. Претензії щодо якості ТОВАРУ повинні бути пред'явлені ПОКУПЦЕМ у письмовій формі (електронною поштою) не пізніше 1 доби з моменту виявлення дефектів у відділенні служби доставки та відмови від отримання ТОВАРУ.
9.3. Вимога ПОКУПЦЯ про заміну ТОВАРУ або повернення сплаченої за нього суми оплати підлягає задоволенню, якщо неналежна якість ТОВАРУ пітверджена експертизою ПРОДАВЦЯ та є підтвердження факту оплати ПОКУПЦЕМ цього ТОВАРУ в Інтернет-магазині.
9.4. Вимагати від ПРОДАВЦЯ заміни ТОВАРУ або повернення оплати після його отримання у відділенні служби доставки ПОКУПЕЦЬ не може. У такому випадку ПРОДАВЕЦЬ самостійно пріймає рішення про доцільність заміни ТОВАРУ або повернення коштів (на основі отрманих від ПОКУПЦЯ фактичних підтверджень дефекту та пояснень причин отримання ТОВАРУ після огляду у відділенні служби доставки.
9.5. ПОКУПЕЦЬ самостійно оплачує зворотню доставку ТОВАРУ неналежної якості, отриманого після його неналежного огляду у відділенні служби доставки.

10. Реквізити ПРОДАВЦЯ.
Фізична особа підприємець Ляховська Тетяна Іванівна
IПН: 2070815681, платник єдиного податку
Місцезнаходження оперативного складу: 65000, м. Одеса, вул. Радісна, буд. 2/4, к. 224
Рахунок IBAN: UA273287040000026002054264951
Телефон: +38(067) 4812515, +38(095)3915307
електронна пошта: tetanalahovs@gmail.com

11. Форс-мажорні обставини.
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т.д.). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

12. Термін дії договору.
12.1. Даний договір набирає чинності з моменту повної оплати ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЕМ і закінчується при повному виконанні зобов'язань сторонами.

13. Персональні дані.
13.1. ПРОДАВЕЦЬ збирає і обробляє персональні дані ПОКУПЦІВ (а саме: прізвище, ім'я, по батькові покупця, адреса доставки, контактний телефон, електронна пошта) з метою:
- Виконання умов цього договору;
- Доставки ПОКУПЦЕВІ замовленого ТОВАРУ та забезпечення зворотнього зв'язку з ним.
13.2. Здійснюючи ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ в Інтернет-магазин, ПОКУПЕЦЬ дає згоду на збір і обробку персональних даних про себе з метою здійснення доставки замовленого ТОВАРУ і виконання умов цього договору.
13.3. При зборі та обробці персональних даних ПОКУПЦІВ, ПРОДАВЕЦЬ не переслідує інших цілей, окрім встановлених в п.13.1 цього договору.
13.4. Доступ до персональних даних ПОКУПЦІВ мають тільки особи, що мають безпосереднє відношення до виконання ЗАМОВЛЕНЬ.
13.5. Інформація про ПОКУПЦЯ може бути передана уповноваженій особі платіжної системи, інтегрованой на САЙТІ, та офіційним органам відповідно до вимог чинного законодавства України.